rush-lake-glacierwebcover
Rush-Lake-5web
rush-lake-glacierwebFBcover
rush_lake-pakiiiiiiiiiiweb
hopper-valleyweb
Golden_Peak_-_Pakistanweb
altar-peakweb

ทัวร์ปากีสถาน Rush lake trek แค้มปิ้งบนทะเลสาบสูงสุดของปากีสถาน 10 วัน 9 คืน

from ฿50,611.00

เราจะพาท่านบินลัดฟ้าไปกับการบินไทย ท้าวัดใจไปนอนชมวิวทะเลสาบที่สูงสุดของปากีสถาน และสูงเป็นอันดับที่ 25 ของโลก ” Rush lake”   ตั้งอยู่ในเทือกเขา Nagar Valley  ในระดับความสูงที่ 4760 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ตลอดช่วงการเดินบนสวรรค์ของเทือกเขาหิมะ เราจะเห็นวิวสุดยอดภูเขาระดับโลกตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นยอดเขา K2, Meer Peak, Golden Peak,Chogo Tanz peak, Ultar. 1 and 2 ,ladyfinger 

ก่อนเดินทางกลับเที่ยวชมเมืองอิสลามาบัดเต็มอิ่มมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปากีสถาน

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
   Adventure - สายลุย, เดินป่าต่างประเทศ
  • Activity Level Challenging
   4/8
  • Group Size Small Group
   14
  All about the ทัวร์ปากีสถาน Rush lake trek แค้มปิ้งบนทะเลสาบสูงสุดของปากีสถาน 10 วัน 9 คืน.

  Highlight ทัวร์ปากีสถาน  Rush lake trek :   

  • สุดเต็มอิ่มกับการนอนแค้มปิ้งบนทะเลสาบที่สูงสุดแห่งปากีสถาน และเก็บภาพสุดยอดหุบเขาระดับโลกให้เต็มที่กับทีมงาน Trekking มืออาชีพ
  • เต็มอิ่มกับวิวสุดยอดขุนเขาหิมาลัยทางตอนเหนือในดินแดนปากีสถาน  
  • ทริปนี้เราเน้นเก็บภาพภูเขา ธารน้ำแข็ง แสงอาทิตย์ขึ้นและตก  แบบเน้นๆๆๆ  จัดเต็มสุด ๆ
  • สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปากีสถาน 1 ในประเทศที่ติดอันดับอารยธรรมเก่าแก่ของโลก

  เที่ยวปากีสถาน เดินป่า

  สไตล์การท่องเที่ยว   Trekking + Photo trip 

  Level :  Moderate   (การเดินทางค่อนข้างสมบุกสมบัน  นั่งรถไกล  ที่พักอาจไม่สบายมากนัก ที่พักในเมืองจะเป็นระดับ Guesthouse – โรงแรมระดับ 3 ดาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละพื้นที่ที่เราไปเยือน  และกางเต้นท์นอนในช่วงที่เรา Trek  ไปยัง Rush lake     และมีโอกาสปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางค่อนข้างสูงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศและเหตุการณ์ในพื้นที่)

  กำหนดการเดินทางปี 2563

  ทริป1 /2563   3 –  11  กรกฎาคม 2563    ออกเดินทางวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

  ระยะเวลาของทริปนี้   10 วัน 9 คืน

  ช่วงอายุที่แนะนำสำหรับทริปนี้     20 ปีขึ้นไป

  อัตราค่าบริการ 50611 บาท    (47300+VAT 7% 3311 บาท)  ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
  Options:
  1 กรณีต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 15000 บาท
  2 สมาชิกตลอดชีพมีส่วนลด 500 บาทต่อท่าน

  TKT ECOTOUR(11/03232) จ-ศ 10.00-19.00

  [email protected] : @trekkingthai

  โทร 02-278-0225/02619-7993
  อีเมล์  servicedesign
  @trekkingthai.com

  ติดต่อสอบถามทีมงานเพิ่มเติม

  จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น.

  เพิ่มเพื่อน

  แชทกับเราได้ง่ายๆ และ ได้ข่าวดีๆก่อนใครไลน์ @trekkingthai กดแอดได้เลย

  โทรจองได้ที่  081-8230898

  The tour package inclusions and exclusions at a glance
  What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.

  อัตรานี้รวม

  1.ค่าที่พักรีสอร์ท และพักเต้นท์ 9 คืน  ที่พักตั้งแต่ระดับ Guesthouse -โรงแรมระดับ 3 ดาว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละสภาพพื้นที่  และพักเต้นท์ระหว่างเเดินเท้าไป-กลับ Rush lake
  ***กรณีต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 15000 บาท

  2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง (มีบริการ ขนม น้ำดื่มตลอดการเดินทาง)

  3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานที่ต่างๆ และ Local Guide

  4.ค่าตอบแทน Porters กองกลาง

  5.ค่าอาหารทุกมื้อในโปรแกรมพร้อมเครื่องดื่มระหว่างมื้อ

  6.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ

  7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  คลิกอ่านรายละเอียด)ไม่รวมประกันสุขภาพ  หากต้องการซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม >>> Click

  8.ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางตั้งแต่ไทย – ปากีสถาน

  9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  เงื่อนไขการยกเลิกทริป :

  1. ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
  2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทางเราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินลูกค้าจำนวน 10 % ของราคาทริป
  3 แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง 7 – 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาสมาชิกท่านอื่นมาทดแทนได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)

  What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.

  อัตรานี้ไม่รวม

  1 ค่าทิป Local ไกด์และคนขับ  : 5 USD /วัน/คน  

  2 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  สุวรรณภูมิ –  ปากีสถาน และค่าโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง

  3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ ค่าใช้ดื่มมินิบาร์/ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีดในโรงแรม

  4 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวท่านละ 1300 บาท

  1. Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - เมืองอิสลามาบัด (Islamabad)  ปากีสถาน  (-/-/-)

   16.00     คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ  ชั้น 4  ทางออกที่ 4  พบกับทีมงานTKT ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกขั้นตอนการ Check In ที่สายการบินThai airwaysเที่ยวบินที่ TG 349

   19.00    ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงไปยังท่าอากาศยานสนามบินอิสลามาบัด  ปากีสถาน ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 10  นาที

   22.10   เดินทางถึงท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต ปากีสถาน  รับสัมภาระให้เรียบร้อย  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง   จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ที่พักในเมือง Isamabad  ***  เวลาที่ปากีสถานจะช้ากว่าของไทย  2  ชั่วโมง

  2. Day 2  Chillas - เมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ  (อาหารเช้า-กลางวัน- เย็น)

   เช้า  ทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นเตรียมตัวออกเดินทางไปยัง Chillas   ซึ่งใช้เวลาการเดินทางราว 10 -18 ชั่วโมง  ระหว่างทางเราจะผ่านHaripur, Abbottabad, Naran,Kaghan

   กลางวัน  แวะทานอาหารกลางวันที่Besham

   เย็น  เดินทางถึงเมือง Chillas  เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบและแวดล้อมไปด้วยธรรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะอันสูงใหญ่

   เราจะนำสัมภาระเก็บเข้าที่พักให้เรียบร้อย   จากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

   19.00 รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ร้านอาหาร

   คืนนี้เราจะนอนพักผ่อนกันที่ Shangrilla Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

  3. Day 3 Gilgit - Hopper valley (อาหารเช้า- กลางวัน-เย็น)

   เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
   ทัวร์ปากีสถาน Hunza
   จากนั้นเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย   ออกเดินทางไปยัง Gilgit  เมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาและธารน้ำแข็ง   โดยจะใช้เส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์  ซึ่งเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก และเป็นเส้นทางค้าขายเก่าของโลก  หรือ Silky Road  ระหว่างทางเราจะเห็นวิวภูเขาที่สวยงามตลอดรายทาง

   กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง   

   เย็น   รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน   

   คืนนี้เราจะนอนพักกันที่ Hopper Valley

   ***  ก่อนนอนคืนนี้เราจะจัดสัมภาระที่จะนำติดตัวไปยัง Rush lake  ใส่กระเป๋าเป้

  4. Day 4 [email protected] Badchokoor campsite (อาหารเช้า- กลางวัน-เย็น)

   เช้า วันนี้เราตื่นแต่เช้ากันเสียหน่อย  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย  แยกสัมภาระที่จะนำติดตัวไปขึ้นเขา  กับสัมภาระที่จะไว้ที่รถ

   เที่ยวปากีสถาน ที่ไหนดี

   วันนี้เราจะเดินเท้าไปยัง   Barpu Giram   เราจะเดินเท้าไปตามเส้นทางธารน้ำแข็ง และแวะพักทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวธารน้ำแข็งกันที่  Barpu Glacier  แล้วจึงเดินต่อไปยังจุดแค้มปิ้งที่ Badchokoor campsite วันนี้เราเวลาในการเดินเท้าราว 3-4 ชั่วโมง

   คืนนี้เราจะนอนพักกันที่  Badchokoor campsite  (บริเวณแค้มป์มีเต็นท์ห้องน้ำให้บริการ)

  5. Day 5 Camping @ Chidden Harrar campsite (อาหารเช้า-กลางวัน -เย็น)

   เช้า    รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย  เตรียมตัวเดินทางต่อไปยังจุดตั้งแค้มป์ Chidden Harrar  วันนี้เราจะใช้เวลาในการเดินเท้าราว 6  ชั่วโมง 

   เที่ยวปากีสถาน Rush lake

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

   คืนนี้เราจะนอนพักกันที่  Chidden Harrar campsite (บริเวณแค้มป์มีเต็นท์ห้องน้ำให้บริการ)

  6. Day 6 อลังการวิวสวรรค์แห่งภูเขา Rush lake - Rush Phari (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

   เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่แค้มป์พัก  เก็บสัมภาระเข้าเป้ให้เรียบร้อย  

   ปากีสถาน ที่เที่ยวปี 2019

   จากนั้น  ไุด้เวลาตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดอลังการวิวแห่งขุนเขาหิมาลัยกันตลอดทั้งวัน   เราจะต้นออกเดินเท้าผ่านสันเขาเล็ก ๆ ผ่านเปลี่ยนจากระดับความสูง 3200เมตร ไปยังจุดแค้มปิ้ง Rush lake ที่ระดับความสูง  4760 เมตรจากระดับน้ำทะเล แน่นอนล่ะว่าวันนี้เราคงใช้กล้ามเนื้อขากันน่าดู…   ใช้เวลาในการเดินเท้าราว 1-2 ชั่วโมง

   บ่าย     เดินเท้าไปขึ้นไปต่อที่ระดับความสูง 4900 เมตรกว่า ๆ ของระดับน้ำทะเล  เพื่อไปชมวิวสุดยอดแห่งขุนเขาหิมาลัยกันที่  Rush Phari  ที่มีระดับความสูง  5098  เมตรจากระดับน้ำทะเล  จากจุดนี้เราจะได้สัมผัสวิวภูเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลกของปากีสถาน ไม่ว่าจะเป็นยอดเขา K2, Meer Peak, Golden Peak,Chogo Tanz peak, Ultar 1 and 2 ,ladyfinger  ฯลฯ

   เย็น     รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่แค้มป์

   คืนนี้เราจะนอนพักผ่อนกันที่ Rush lake campsite  (บริเวณแค้มป์มีเต็นท์ห้องน้ำให้บริการ)

  7. Day 7 Phari Phari - วิว  Golden Peak and Barpu Glacier  (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

   เช้า   เช้านี้ตื่นแต่เช้า  เก็บตกวิวทะเลสาบ Rush lake ยามเช้ากันอีกสักครั้ง

   ทัวร์ปากีสถาน Rush lake

   จากนั้น  ทานอาหารเช้าร่วมกัน   

   หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว    ออกเดินเท้าไปยัง Phari Phari campsite  วันนี้เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลง  เราจะใช้เวลาในการเดินลงราว 4 ชั่วโมง เก็บภาพยอดเขา Golden Peak และธารน้ำแข็ง Barpu  ก่อนผ่านป่า Junipers และ  Ash  จนถึงจุดตั้งแค้มป์ Phari Phari

   เย็น   รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

   คืนนี้เราจะนอนพักผ่อนกันที่ Phari Phari campsite (บริเวณแค้มป์มีเต็นท์ห้องน้ำให้บริการ)

  8. Day 8 Hopper Valley - Gilgit  (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

   เช้า   รับประทานอาหารเช้ากันให้เรียบร้อย   จากนั้น  ได้เวลาเดินเท้ากลับไปยัง Hopper Valley  วันนี้เราจะเดินผ่านวิวภูเขาน้ำแข็ง  และเทือกเขา Ultar และยอดเขา Golden peak 

   เราจะใช้เวลาในการเดินลงมายัง Hopper valley  ราว 4 ชั่วโมง   อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย จากนั้นขับรถไปยังเมือง Gilgit

   เย็น     รับประทานอาหารเย็น

   คืนนี้เราจะนอนพักผ่อนกันที่ Gilgit

  9. Day 9 Besham  (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

   เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

   เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย  เตรียมพร้อมออกเดินทางไปยัง Besham  

   เย็น     รับประทานอาหารเย็น

   คืนนี้เราจะนอนพักผ่อนกันที่  Besham

  10. Day 10 Texila Museum  - เก็บแสงเย็นที่ Faisal Mosque Margala  (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

   เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

   เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย  ออกเดินทางจาก Besham มุ่งหน้าสู่  Islamabad วันนี้เราจะไปเที่ยวในเมืองอิสลามาบัด  (Islamabad)   ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยกัน

   เริ่มจากไปเรียนรู้ความเป็นมาของชาวปากีสถานที่  พิพิธภัณฑ์ Texila แล้วต่อด้วย   Faisal Mosque  เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้และใหญ่เป็นอันดับ  6  ของโลก   ถูกสร้างโดยกษัตริย์ Faisal bin Abdul-Aziz แห่งซาอุดิอาระเบีย  และออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี Vedat Dalokay ผู้ซึ่งได้รับรางวัลสถาปัตยกรรม Agha Khan Award ซึ่งลักษณะของมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบให้คล้ายกับเต็นท์ของชาว Bedouin  ในทะเลทราย  โดยมีฉากหลังของมัสยิดเป็น  Margalla Hills

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น

   จากนั้นออกเดินทางไปยังสนามบิน ท่าอากาศยานเบเนซีบุตโต เที่ยวบินเวลา 23.35 น. ด้วยสายการบินไทย TG350 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 06.20 น. ตามเวลาประเทศไทย

   หมายเหตุ โปรแกรมทริปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่มิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสภาวะอากาศและปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่อาจทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามแผน และควบคุมไม่ได้ แต่ทางเราจะยึดมั่นถึงความสุขและรอยยิ้มของท่านเป็นสำคัญ

   อัตราค่าบริการท่านละ 47200 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วและค่าวีซ่า)

  11. จองทริป#1 ขั้นตอนการจองทริป 
   • โอนเงินมัดจำจองทริป มาตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้ส่งหลักฐานการโอนเงิน +ใบสมัครทริป+สำเนา Passport มาที่เมล์   [email protected]เมื่อสมาชิกครบจำนวนที่พอออกเดินทางได้แล้ว (เราจะยืนยันการจัดทริปก่อนออกเดินทาง 2 เดือน ทางทีมงานTKTจะติดต่อท่านกลับไป    เพื่อดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือของทริป โดยขอชำระก่อนออกเดินทาง  30 วััน )เมื่อทีมงานยืนยันการออกเดินทางแน่นอนแล้ว  ทางทีมงานจะติดต่อสมาชิกให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการทำวีซ่า และนัดวันไปสถานทูตเพื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวปากีสถาน
  12. จองทริป#2 ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานดำเนินการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินโอนเงินมัดจำจองทริป มาตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไว้ส่งหลักฐานการโอนเงิน +ใบสมัครทริป+สำเนา Passport มาที่เมล์   [email protected]เมื่อสมาชิกครบจำนวนที่พอออกเดินทางได้แล้ว (เราจะยืนยันการจัดทริปก่อนออกเดินทาง 2 เดือน ทางทีมงานTKTจะติดต่อท่านกลับไป    เพื่อดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือของทริป โดยขอชำระก่อนออกเดินทาง  30 วััน )เมื่อทีมงานยืนยันการออกเดินทางแน่นอนแล้ว  ทางทีมงานจะติดต่อสมาชิกให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการทำวีซ่า และนัดวันไปสถานทูตเพื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวปากีสถาน
   • รบกวนแจ้งกับทางทีมงาน TKT โดยทางเรายินดีบริการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ท่านในมูลค่าตามจริงของวันนั้น ๆ ทั้งนี้ก่อนจะดำเนินการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน   ทางทีมงานเราจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อนทุกครั้งเพื่อการตัดสินใจหลังจากที่ท่านยืนยันการซื้อตั๋วเครื่องบิน ให้ดำเนินการโอนเงินค่าตั๋ว จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาทีเมล์  [email protected]
  13. จองทริป#3 ยืนยันการจองทริป

   ยืนยันทริปได้โดยโอนเงินมัดจำรอบแรกจำนวนท่านละ 5000 บาท ชำระส่วนที่เหลือ (1 เดือนก่อนออกเดินทาง) จำนวนท่านละ  42200 บาท   มาที่

   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นายนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น

   1. ธ.กรุงเทพฯ สาขาเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เลขที่ 089-7-06322-8
   2. ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เลขที่ 406-3-19665-8
   3. ธ.กสิกรไทย สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑลสาย 2 เลขที่ 001-8-73989-5
   4. ธ.กรุงไทย สาขาเดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ เลขที่ 983-6-49843-5

  14. สิทธิประโยชน์ของลูกค้า ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการให้บริการ

   ทางเรายืนยันการออกเดินทางเมื่อสมาชิกครบ 6 ท่าน ++

   – บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

   1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ  ค่าดำเนินการวีซ่า ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

   2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  15. สิทธิประโยชน์ของลูกค้า เงื่อนไขอื่นๆ
   • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
   • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ ค่าดำเนินการวีซ่าและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
   • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆรายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆมัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  16. กรณียกเลิกทริป เงื่อนไขการยกเลิกทริป

   เงื่อนไขการยกเลิกทริป :

   1. ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
   2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทางเราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินลูกค้าจำนวน 20 % ของราคาทริป
   3 แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง 7 – 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาสมาชิกท่านอื่นมาทดแทนได้ ทางเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)

  altar-peakweb

  ทัวร์ปากีสถาน Trek

  Golden_Peak_-_Pakistanweb

  เที่ยวปากีสถาน ที่ไหนดี

  hopper-valleyweb

  ทัวร์ปากีสถาน Hunza

  rush_lake-pakiiiiiiiiiiweb

  ทัวร์ปากีสถาน Rush lake

  Rush-Lake-5web

  เที่ยวปากีสถาน Rush lake

  ที่พักสำหรับทริปนี้

  วันที่ 1  :  พักที่โรงแรมในเมืองอิสลามาบัด
  วันที่ 2  :  พักที่โรงแรม Shangrilla Hotel  หรือระดับเทียบเท่า
  วันที่ 3  :  พักที่โรงแรม Hopper Valley  หรือระดับเทียบเท่า
  วันที่ 4  :  พักกันที่  Badchokoor campsite
  วันที่ 5  :  พักกันที่  Chidden Harrar campsite
  วันที่ 6  :  พักกันที่ Rush lake campsite
  วันที่ 7  :  พักกันที่ Phari Phari campsite
  วันที่ 8  :  พักกันที่โรงแรมใน Gilgit
  วันที่ 9  :  พักกันที่โรงแรมใน Besham

  The tour package inclusions and exclusions at a glance.
  อัตรานี้รวมแพคเกจทัวร์ปากีสถาน Rush lake trek รวมราคา

  1.ค่าที่พักรีสอร์ท และพักเต้นท์ 9 คืน  ที่พักตั้งแต่ระดับ Guesthouse -โรงแรมระดับ 3 ดาว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละสภาพพื้นที่  และพักเต้นท์ระหว่างเเดินเท้าไป-กลับ Rush lake
  ***กรณีต้องการพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 15000 บาท

  2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง (มีบริการ ขนม น้ำดื่มตลอดการเดินทาง)

  3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานที่ต่างๆ และ Local Guide

  4.ค่าตอบแทน Porters กองกลาง

  5.ค่าอาหารทุกมื้อในโปรแกรมพร้อมเครื่องดื่มระหว่างมื้อ

  6.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ

  7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  คลิกอ่านรายละเอียด)ไม่รวมประกันสุขภาพ  หากต้องการซื้อประกันการเดินทางเพิ่ม >>> Click

  8.ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทางตั้งแต่ไทย – ปากีสถาน

  9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  อัตรานี้ไม่รวมแพคเกจทัวร์ปากีสถาน Rush lake trek ไม่รวมราคา

  1 ค่าทิป Local ไกด์และคนขับ  : 5 USD /วัน/คน  

  2 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  สุวรรณภูมิ –  ปากีสถาน และค่าโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง

  3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ ค่าใช้ดื่มมินิบาร์/ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีดในโรงแรม

  4 ค่าธรรมเนียมทำวีซ่าท่องเที่ยวปากีสถานท่านละ 1300 บาท

   

  การเตรียมตัวสำหรับทริปนี้
  1  การเดินทางทริปนี้เส้นทางค่อนข้างไกล  เส้นทางสัญจรไม่ราบเรียบ ขรุขระ และค่อนข้างลำบาก แนะนำควรพกหมอนรองคอ /อุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์อิเลคโทรนิค (Power bank)/ที่ปิดตานอน/ ผ้าพันคอหรือผ้าห่มบาง ๆ
  2 รองเท้า   แนะนำเตรียมรองเท้าลำลองทั่วไป   ไว้สำหรับใส่เดินเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ
  3  เสื้อผ้า   แนะนำดังนี้
      3.1   เสื้อผ้าลำลองสำหรับใส่เที่ยวตามเมืองทั่วไป   เน้นสีสันสดใสได้เลยจ้า แต่ขอเน้นสุภาพนิดนึงนะจ๊ะ
      3.2  กางเกงลำลองสำหรับใส่เที่ยวตามเมืองแนะนำเป็นกางเกงขายาวทั่วไปได้เลยจ้ะ   เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี  และมีความยืดหยุ่นจ้ะ +  กางเกงที่เป็นผ้า Heat tech หรือ Fleece  ไว้สำหรับใส่ด้านในเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายในอบอุ่นจ้ะ
      3.3  เสื้อ Heat tech + เสื้อกันหนาว + เสื้อกันลม   เพราะอากาศที่ปากีสถานค่อนข้างหนาวมากค่ะ
  4  เสื้อกันฝน   เมื่อออกเดินทางมีโอกาสเจอสภาพอากาศแปรปรวนเป็นเรื่องปกติค่ะ   เพราะฉะนั้นการพกเสื้อกันฝนติดกระเป๋าไปด้วยจะช่วยให้อุ่นใจค่ะ
  5  ถุงมือ + ถุงเท้า   แนะนำควรเป็นถุงมือและถุงเท้าที่ทำมาจาก wool  เพราะสามารถระบายอากาศได้ดี  ซึมซับเหงื่อได้ดี  และให้ความอบอุ่นเมื่ออุณหภูมิต่ำ  และไม่ค่อยเก็บกลิ่นจ้า  อิอิ
  6  หมวก  ควรมีทั้งหมวกกันแดด และหมวกไหมพรมจ้ะ
  7   กระเป๋า  แนะนำควรมี 3 ใบ  ดังนี้
       7.1   กระเป๋า  Outdoor Duffle  เป็นกระเป๋าทรงกระบอกขนาดใหญ่  หรือกระเป๋าเดินทางแบบล้อลาก (Suitecase)
       7.2  กระเป๋า Day Pack  ไว้สำหรับใส่สิ่งของมีค่า กระเป๋าสตางค์  Passport มือถือ กล้องติดตัว

  7.3  กระเป๋าเป้ขนาด 40 L ++  สำหรับใส่สัมภาระเดินขึ้นเขาสำหรับตั้งแค้มป์   เช่น  เสื้อกันหนาว ไฟฉาย  ยาประจำตัว  ถุงนอน  เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนนอน  ฯลฯ 
  8  Travel Plug
  9  ยาประจำตัว และยาสามัญทั่วไป   และต้องแจ้งเรื่องโรคประจำตัวและยาที่แพ้ให้ทางทีมงานทราบก่อนออกเดินทางจ้่ะ
  10 กล้องถ่ายรูป
  11 การแลกเงิน  แนะนำให้แลกเงินเป็น USD (ดอลลาร์) จากไทยไปก่อนจ้ะ แล้วจึงค่อยไปแลกเป็นเงินPKR (รูปีปากีสถาน)  ที่ปากีสถานจ้ะ

  การทำวีซ่าปากีสถาน (ยื่นก่อนวันเดินทางภายใน 20 วันและในวันยื่นวีซ่าผู้เดินทางต้องมาแสดงตัวด้วยตนเองนะจ๊ะ)

  เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวดังนี้

  1  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว (ขนาดสูง 45 mmx กว้าง 35mm)/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(เป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน
  7. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน) (สถานฑูต ไม่รับหนังสือการันตีที่ออกจากธนาคาร ใช้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นนะคะ)
  8. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า(ถ้ามี) /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)9. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  10. หากมีใบเชิญจากเอเย่นซีท่องเที่ยวจากปากีสถานที่มี license ที่ถูกต้อง จะทำให้วีซ่าได้ง่ายขึ้น(ทางทีเคทีเป็นผู้ดำเนินการ)
  11 สำเนาตั๋วเครื่องบิน

  เมื่อส่งเอกสารให้สถานฑูตตรวจสอบและแสดงตัว หากเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าจะให้เราไปชำระค่าวีซ่า จากนั้นนำใบ pay in การชำระค่าวีซ่า มาส่งแนบไปกับเอกสาร รอใบนัดรับวีซ่า ซึ่งโดยปกติเวลาในการทำวี่าจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ

  จัดส่งเอกสารมาที่  สำนักงาน TKT ECOTOUR  1031/7  ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน  เขตพญาไท  แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  Overall Rating
  0/5

  LEAVE YOUR COMMENT

  Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial