อาบป่า16กค62_190910_0208cover

อาบป่า ยาฟรีจากธรรมชาติเพิ่มพลังใจคนวัยทำงานให้พองโตเท่าโลก

อาบป่าคืออะไร

อ้างอิงจากบทความจาก sarakadee.com ที่ว่า  “อาบป่า”  คือการที่เราได้เข้าไปอยู่ในธรรมชาติ  เชื่อมต่อกับธรรมชาติและรับรู้การมีอยู่ซึ่งกันและกันผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย และใจ โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า การไปอาบป่านั้น  มีส่วนช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ลดความดัน  ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น เสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น  ผ่านสาร Phytoncide  ไฟตอนไซด์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและช่วยเพิ่มเซลล์เพชฌฆาต (NK cell หรือ Natural Killer cell) ที่เป็นตัวทำลายเซลล์มะเร็งตัวสำคัญ

อาบป่า คืออะไร

“อาบป่า จึงเป็นศาสตร์ของการเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายจากยาที่ดีที่สุดและฟรี นั่นก็คือ ธรรมชาติ”

อ่านบทความ 5 วิธีคลายเครียดจากการทำงานด้วยวิถีธรรมชาติ สำหรับสาวมนุษย์เงินเดือนคนเก่ง >>> https://tour.trekkingthai.com/วิธีคลายเครียด/

“อาบป่า”มาจากไหน ?

อาบป่า นครนายก
ขอขอบคุณรูปภาพจากสตาฟ พี่เชอรี่

“อาบป่า” มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อราวปี ค.ศ 1980-1982   โดยใช้ชื่อเรียกว่า Shinrin yoku (Shinrin แปลว่า ป่า  Yoku แปลว่า อาบ)  โดย  นายโทโมะฮิเดะ อากิยามะ รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และประมงประจำประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเข้า “ป่า” กันให้มากขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าและรักษาป่า  โดยใช้โมเดลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นโรดแมป ร่วมกับวิถีความเชื่อทางศาสนาเซนหรือชินโต ที่แทรกซึมอยู่ในตัวของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้ว    เนื่องจากในช่วงระหว่างนั้น เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นพึ่งพาอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอย่างมาก จนถึงจุดที่ต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศ 

“Zen เซน เป็นแนวคิดที่ส่งผ่านปรัชญาการดำเนินชีวิตที่นำไปใช้ได้จริงสู่ผู้ปฏิบัติอย่างถึงแก่นและเป็นธรรมชาติ ไม่อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตำราคำสอน แต่เน้นให้ใช้ปัญญา เพื่อให้เห็นสัจธรรมด้วยตนเอง พระโพธิสัตว์ของ Zen เซน จึงเป็น ธรรมชาติ ที่อยู่รอบๆตัวเรา”

ต่อมาเพื่อให้การ “อาบป่า” ดูเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการผลักดันให้เกิดสมาคมป่าบำบัดขึ้นเพื่อทำการวิจัยผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในป่าที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์  โดยมี ดร. Qing Li (ควิง  ลี) เป็นนักวิจัยหลัก

ผลพวงจากความจริงจังที่ต้องการให้การ “อาบป่า” เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนี่เอง จึงทำให้เกิดเส้นทางเดินป่าเกิดขึ้นอย่างมากมาย 

อาบป่า เที่ยวป่าเชิงสุขภาพ
ขอขอบคุณรูปภาพจากคุณ yuiputtakrong

ต่อมาในช่วง 10 ปีหลังจากนั้น แนวคิดของการ อาบป่า หรือ  Shinrin yoku  ได้แพร่กระจายไปยังฝั่งยุโรปและอเมริกา ใช้ชื่อว่า Forest bathing  หรือ Forest therapy  เพื่อให้คนได้หันกลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากขึ้นจนได้กลายเป็นกระแสที่คนรุ่นใหม่จะมี life style เที่ยวป่ากันมากขึ้นจนกลายเป็น Sub Culture ระดับโลกอย่างนึงไปแล้ว

อาบป่า แตกต่างจาก เดินป่า วิ่งเทรล  แค้มปิ้งในป่า อย่างไร

อาบป่า 

อาบป่า คือ

คือการเข้าป่าแบบช้า ๆ ไม่เน้นเดินเร็ว  เดินซึมซับรายละเอียดระหว่างทาง  เปิดประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย และใจ เชื่อมต่อกับธรรมชาติและรับรู้การมีอยู่ซึ่งกันและกัน ผ่านเรื่องเล่าจากผู้สื่อความหมายที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติระหว่างทาง หากใครที่เคยผ่านการไปอาบป่ามาแล้วจะสัมผัสได้ว่า เราเห็นสิ่งชีวิตในป่าและสื่อสารกับสรรพสิ่งในป่าได้มากกว่าการเข้าป่าในทุกๆครั้งที่เคยผ่านมา

“นักสื่อความหมาย ในนิยามของทีมงานเราคือ ผู้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่เชื่อมโยงความสำคัญซึ่งกันและกันในหลากหลายมิติ มากกว่าสรรพคุณของธรรมชาติที่มนุษย์จะนำมาใช้ประโยชน์เพียงด้านเดียว”

ทีมงาน trekkingTHAI

VS

เดินป่า วิ่งเทรล  แค้มปิ้งในป่า

เดินป่า วิ่งเทรล  แค้มปิ้งในป่า เป็นการเข้าป่าที่เน้นการเดินให้เร็วเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด เน้นที่ความท้าทาย เพื่อให้อะดรีนาลีนหลั่ง ทดสอบตัวเองและร่างกายตัวเองเป็นหลัก

เดินป่า ดอยมณฑา
ขอขอบคุณรูปภาพจากคุณ Kwan Poorman

อาบป่า ยาฟรีจากธรรมชาติเพิ่มพลังใจให้คนวัยทำงานได้อย่างไร?

อาบป่า เพิ่มความสุข

วิตามินดี ภูมิคุ้มกันโรคซึมเศร้าจาก แสงแดดอ่อนๆ 

จากบทความโรคซึมเศร้าแก้ได้ง่ายๆด้วยการออกแดด จากเว็บไซต์ sunawaythailand.com  ได้พูดถึงการบำบัดโรคซึมเศร้าด้วย “แสงแดด” ซึ่งเป็น 1 ในการใช้ธรรมชาติบำบัดว่า แสงแดดอ่อนๆจะช่วยลดฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่สร้างขึ้นจากต่อมไพเนียลเพื่อควบคุมการนอนหลับ โดยเมลาโทนินนั้นจะถูกกระตุ้นด้วยความมืดและยับยั้งด้วยแสงสว่าง

ดังนั้นการรับแสงแดดจึงช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่น  และแสงแดดยังมีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช  ซึ่งส่งผลให้เกิดโมเลกุลออกซิเจนที่มีประจุไฟฟ้าลบอ่อนๆ เมื่อเราสูดดมเข้าไปก็จะไปประกบกับประจุไฟฟ้าขั้วบวกของอนุมูลอิสระในร่างกายจนเปลี่ยนเป็นกลาง  เกิดความสมดุลในร่างกาย

อาบป่า ดีต่อสุขภาพ
ขอขอบคุณรูปภาพจากคุณ yuiputtakrong

สุข” ด้วยจุลชีพจากธรรมชาติ

ว่ากันว่าในธรรมชาติของเราประกอบด้วยจุลชีพนับแสนล้านชนิด …รวมถึงตามส่วนต่าง ๆในร่างกายของเราเองก็ประกอบรวมกันขึ้นเป็นชีวนิเวศจุลชีพ หรือ microbiome ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางพันธุกรรมทั้งหมดของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บนผิวหนัง เหงือก และฟัน รวมไปถึงในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่   จำนวนของจุลชีพเหล่านี้ มีมากกว่าจำนวนเซลล์ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ทั้งหมดรวมกันถึง 10 เท่า 

อาบป่า ใกล้กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณรูปภาพจากส้มเล็ก

เว็บไซต์ thongpunchang.com  ได้พูดถึงคำพูดของดร. อ้อย  สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว ว่า จุลชีพที่อยู่ตามร่างกายของคนเรานี้จะทำหน้าที่ดูแลระบบต่างๆ ในร่างกาย และเป็นตัวสำคัญในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แม้แต่อารมณ์ก็แปรเปลี่ยนได้ตามจุลชีพในตัวเช่นกัน ฉะนั้นเราจึงต้องการปฏิสัมพันธ์กับสังคมจุลชีพดีๆ ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้

สถานที่ที่มีจุลชีพดีๆ ก็คือในพื้นที่ธรรมชาติ เช่น ในดงไม้ ในป่ามีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกไม้หรือ Phytoncide ที่ช่วยให้เราสดชื่น   หรือแบคทีเรียที่ดินที่ช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกสงบ   โมเลกุลออกซิเจนที่อยู่ในกระแสน้ำตกที่เต็มไปด้วยประจุลบ  หรือ ฝ้าจากหนองน้ำที่ช่วยกระตุ้นความหวังจากจิตใต้สำนึก  

อาบป่า  ลดเครียด
ขอขอบคุณรูปภาพจากส้มเล็ก

มีงานวิจัยมากมายระบุว่า ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและระบบเลือดจะดีขึ้นเมื่อเรามีเวลาไปอาบป่า เพียงไม่กี่ชั่วโมง และมันจะดีต่อเนื่องไปทั้งอาทิตย์  เพราะร่างกายของเราจะได้รับประจุไฟฟ้าขั้วลบจากจุลชีพดีในธรรมชาติ มาหักล้างกับประจุบวกในร่างกายของเราจนเปลี่ยนเป็นกลาง  แล้วร่างกายก็จะหลั่งสาร “เซโรโทนิน” (Serotonin) หรือฮอร์โมนแห่งความสงบสุขออกมา ทำให้ร่างกายและจิตใจมีความกระปรี้กระเปร่า ลดอาการซึมเศร้าและคลายความเครียดลง ที่สำคัญระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกายก็จะดีขึ้นด้วย

อาบป่า เข้าป่าแบบช้าๆ
ขอขอบคุณรูปภาพจากสตาฟพี่เชอรี่

แท้จริงแล้วยาวิเศษดีต่อใจและฟรีนั้นมีอยู่จริง  เพียงแต่เราต้องก้าวเท้ากลับไปหา “ธรรมชาติ”  เท่านั้นเอง

ผู้เขียน I am Mai Penguindoi

ท่านใดสนใจอยากไปคลายเครียดจากการทำงานด้วยการ “อาบป่า” เพิ่มพลังใจให้พองโต แบบไปเช้า – เย็นกลับ สามารถอ่านรายละเอียดทริปอาบป่ากับ TrekkingThai.com ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า

https://tour.trekkingthai.com/product-category/forestbathing/

สนใจไปเที่ยวเดินป่าเส้นทางอื่นๆ กับทีมงานมืออาชีพกับเรา คลิกที่นี่ >>
https://tour.trekkingthai.com/

ข้อมูลอ้างอิง:

  • Sudoku.in.th
  • บทความอาบป่า…ยามหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น
  • บทความอาบป่า 101: ข้อมูลขั้นต้น สำหรับคนอยากลองไปอาบป่า จาก sarakadee.com
  • บทความพาร่างกายไปให้ธรรมชาติเยียวยาผ่านการ ‘อาบป่า (Forest Bathing)’ เทรนด์เขียวใหม่ที่กำลังมา  จาก  Adaybulletin.com
  • บทความสมอง-กลิ่น-ป่า  ความเขียวขจีคือยาดีในการเยียวยาสุขภาพกายและใจ  https://www.thongpunchang.com
  • บทความโรคซึมเศร้าแก้ได้ง่ายๆด้วยการออกแดดจากhttps://sunawaythailand.com
  • บทความรู้หรือไม่ วิตามินดีจากแสงแดด เป็นยาต้านอาการซึมเศร้า จากhttps://society.wefitnesssociety.com บทความชีวนิเวศจุลชีพในร่างกายมนุษย์ จาก ธรรมศาสตร์เวชสาร

ติดต่อสอบถามเรื่องทริป “อาบป่า”

จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น.

โทรจองได้ที่ 02-2780225/ 02-6197993 / 02-6171775

หรือ แชทกับเราได้ง่ายๆ และ ได้ข่าวดีๆก่อนใครไลน์ @forestbathing กดแอดได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามเรื่องทริปเดินป่า – แนวชิลล์เอ้าท์อื่นๆ

จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น.

โทรจองได้ที่ 02-2780225/ 02-6197993 / 02-6171775

หรือ แชทกับเราได้ง่ายๆ และ ได้ข่าวดีๆก่อนใครไลน์ @trekkingthai กดแอดได้เลย

เพิ่มเพื่อน

หรือ

สนใจสั่งซื้อสินค้าอุปกรณฺ์แค้มปิ้ง มีให้เลือกหลายแบบ คลิกที่นี่ >> https://shop.trekkingthai.com/ซื้อแล้ว หากสินค้ามีปัญหา ต้องการคำแนะนำต่าง ๆ กลับมาหาเรานะ …

ร้าน TKT Adventure Shop  
ร้านขายอุปกรณ์เดินป่า สินค้าเพื่อคนเดินทาง-ผจญภัย>> เดินทางสะดวก สอบถามได้ เรายินดีให้บริการ <<


“เรายินดีช่วยให้คำปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมคำแนะนำ สาธิตวิธีการต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ในครั้งต่อๆ ไป จะสามารถทำได้เอง ไม่ต้องเสียเวลามาที่ร้าน จ้า”


“ด้วยความเป็นเพื่อน บริการด้วยใจ เรายินดีให้คำปรึกษาทั้งในการใช้งาน และปัญหาต่าง ๆ”

*** สอบถามได้ ไม่ซื้อไม่ว่า !!! โทรมาคุยกัน นะจ้ะ ^^
จ-ศ. 10.00-19.00 น.
ทาง Inbox ( https://bit.ly/2FUJL11 ) หรือ
[email protected] ID : @tktadventure ( https://bit.ly/2HKtGvv )
Instagram : trekkingthaishop ( https://bit.ly/2If1AbF )

เพิ่มเพื่อน

Tel. 02-6172731 / 087-0893450 
จันทร์ – ศุกร์ 10.00-19.00 น.
เสาร์ 11.00 – 18.00 น.
(รับสายเฉพาะในเวลาทำการ)
****************************************************

ตั้งอยู่ชั้น 3 (อาคารเดียวกับ 7-11 Eleven)
การเดินทาง : สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สนามเป้า ทางออกที่ 3
พิกัด GPS : 13.7735151,100.5421885
รูปภาพแสดงแผนที่ : https://goo.gl/xh9RP7

ที่อยู่ของเรา อยู่กลาง กทม. สามารถแวะมาเลือกดูสินค้าได้ แต่… ก่อนมาแนะนำให้โทรมาถามว่ามีสินค้าในสต๊อคหรือไม่ก่อน นะจ้ะ เพื่อจะได้มาแล้วได้ของเร็วขึ้นมาก หรือถ้าไม่มีสินค้าตามต้องการจะได้ไม่เสียเวลามา จ้า

LEAVE COMMENT

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial